SADM projektas „Išvien“

SADM projektas „Išvien“
Sporto metodika paremta socialinė dienos priežiūra Paauglių dienos namuose

Finansavimo šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vykdome projektą „Išvien: sporto metodika paremta socialinė dienos priežiūra Paauglių dienos namuose“, finansuojamą valstybės biudžeto lėšomis, pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamą priemonę „Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursas“. Šiam projektui lėšos buvo skirtos 2020-2021 m., iš viso – 32 000 eurų.

Dėka šio projekto paslaugas Paauglių dienos namuose gauna 13 paauglių ir jų šeimos – jiems teikiamos tokios paslaugos kaip konsultavimas, informavimas, laisvalaikio ir užimtumo organizavimas, pagalba ruošiant pamokas ir sprendžiant mokykloje kylančius iššūkius, dienos socialinės priežiūros paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas, užtikrinamas pilnavertis vaikų maitinimas ir kt. Paslaugos teikiamos 5 darbo dienas per savaitę.

Koks projekto tikslas?
Tęsti ir toliau plėtoti Paauglių dienos namų paslaugų teikimą vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams, kuriems yra būdingi tam tikri elgesio iššūkiai, taip pat – vaikams iš sudėtingiau gyvenančių šeimų, orientuojantis į vaiko gerovės užtikrinimą, elgesio keitimą, vaikų įgalinimą savarankiškai valdyti savo gyvenimą ir spręsti kasdienius sunkumus, didinti vaikų socialinį aktyvumą ir užtikrinti jų sėkmingą integraciją į visuomenę, taikant sportu paremtas intervencijas.

Kiek projektui skirta lėšų?
Projektui skirta suma: 2020 m. – 16000 eurų, 2021 m. – 16000 eurų.

Koks projekto vykdymo laikotarpis?
Pirmame etape, projekto veiklos įgyvendinamos 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. Vėliau projektas bus tęsiamas 2021 metais.

Ką nuveikėme projekte per 6 mėnesius?
Pirmaisiais projekto vykdymo mėnesiais teikėme visas projekte numatytas paslaugas – konsultavome vaikus ir jų šeimas, padėjome jiems spręsti kasdienius iššūkius, padėjome vaikams ruošti pamokas ir susitvarkyti su mokykloje kylančiais iššūkiais, ugdėme vaikų ir šeimų socialinius įgūdžius, organizavome laisvalaikį ir užimtumą (lankėmės gyvūnų prieglaudoje, keliavome į Druskininkuose vykusį LTeam žiemos festivalį, kovo 11 dieną minėjome ant Stalo kalno), teikėme dienos socialinės priežiūros paslaugas ir kt. Taip pat vaikai kiekvieną darbo dieną Paauglių dienos centre gavo ir gauna šiltą maistą. Jį gaminame visi kartu pagal iš anksto bendrai sutartą meniu.

Karantino Lietuvoje metu veiklų taip pat nebuvome sustabdę – jas vykdėme nuotoliniu būdu, konsultuodami vaikus ir šeimas, teikdami jiems palaikymą, padėdami spręsti kilusius iššūkius dėl tarpusavio santykių ir pan. Šias paslaugas vykdėme kiekvieną darbo dieną. Taip pat sunkiau gyvenančias šeimas aprūpinome maisto produktais, apsauginėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis, todėl šeimas teko ir lankyti.